Terapie „sebeudržení“ – SET

Terapie „sebeudržení“ – SET
Terapie byla převzata z partnerského Domova St. Bilhildise  v Mainzu (Mohuč) v oblasti Porýní – Falcko. Koncept programu terapie „sebeudržení“ je koncipován jako rehabilitační, multimodální program speciálně pro lidi s demencí, zvláště s Alzheimerovou demencí. Koncept SET je akreditován Německou alzheimerovou společností. Koncept je přizpůsoben podmínkám ČR.

Cíl konceptu SET = je dosažení příznivého vlivu na průběh choroby, zachování každodenních daných dovedností a kompetencí, zamezení psychopatologických příznaků u nemocných, stejně jako emocionální stabilizace, podpora a pomoc pečujícím příbuzným.
Přístup ke klientům se různí podle formy onemocnění demencí (Alzheimerova demence, vaskulární demence, atd.)


Cílem uvedené terapie je:

 • Udržení stability systému „Já“ a jeho schopnost  fungovat, navzdory mnoha významným, nemocí způsobeným změnami.
 • Zachování systému „Já“ v premorbidní formě (ve formě před onemocněním)
 • Systematické zabývání se vzpomínkami důležitými pro nemocného, které může přispívat k zachování systému „Já“
 • Optimální účast na denním životě
 • Přizpůsobení poskytované péče potřebám klientů (zachycení individuálních psychických potřeb a zdrojů, zjištění zálib a nelibostí ve vztahu k různým
  každodenním situacím, zjištění preferovaných zážitků a aktivit, možností a zálib v sociálních kontaktech)
 • Systematické zlepšování každodenních situací
 • Vývoj kreativních myšlenek pro zlepšení péčeTuto terapii v ČR zavedla ředitelka Domova seniorů Pohoda Nové Strašecí PhDr. Miluše Jůnová. Spolu s Mgr. Knoblochem seznamují s touto terapií poskytovatele sociálních služeb napříč celou republikou a zároveň úspěšným zájemcům o implementaci terapie do běžného života udělují Certifikát implementace terapie „SET“ společnosti SET-alzHEIMer GbR (SRN).

  Veškeré informace o terapii byly převzaty ze stránek http://www.domov-senioru.cz/page.php?page=Alzcetr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *