Reminiscenční terapie

Při reminiscenční terapii se cíleně a záměrně pracuje se vzpomínkami. Tato terapie je vhodná zejména pro klienty v prvním a druhém stadiu onemocnění demence, vede ke zvyšování a udržení stávající kvality života seniorů.

Britský geriatr Robert Woods definuje reminiscenci jako hlasité nebo tiché vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo spolu s jinou osobou či skupinou. Reminiscenční terapie je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Jde o rozhovor terapeuta s klientem o jeho dosavadním životě a prožitých událostech. Reminiscenční terapie pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání seniorů jako osobnosti, dochází k upevnění vztahu mezi seniorem a pracovníkem a k plánování služby „šité na míru“ jednotlivých seniorů. Pracovník tak lépe pochopí chování seniora a jeho potřeb. Reminiscenční terapie využívá vzpomínání jako terapeutického prostředku. Je založena na faktu, že v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti.


 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *