Program pro veřejnost

Společnými aktivitami našich klientů a aktivních seniorů hodláme u široké veřejnosti rozšířit schopnost rozpoznat počínající potíže s pamětí, obrátit se včas na odborníky a zahájit účinnou léčbu. Snažíme se o destigmatizaci osob s demencí.
Lidem, kteří nás navštěvují, nabízíme činnosti, které jim umožní být delší čas aktivní, podporujeme vzdělávání a provádíme kognitivní trénink, čímž oddalujeme nástup možného onemocnění. Organizujeme různé společenské aktivity (přednášky, besedy, setkání s osobnostmi).

Život on-line – výukový program pro seniory….
Cvičení s ….
Ruční práce…
Přednášky a konzultace termín je vhodné si domluvit předem