Odlehčovací pobytová služba

Odlehčovací pobytová služba je určena pro klienty, kteří potřebují nepřetržitou péči na dobu od několika dní až po několik měsíců. Klient může využít pobyt krátkodobý (dovolená či nemoc pečujících osob apod.) i dlouhodobý (rekonstrukce bytu či domu, nenadálá životní situace, změna zdravotního stavu apod.) Pobyt přizpůsobíme potřebám klienta a požadavkům rodiny.

Provozní doba: Nepřetržitě, 24 h denně, 7 dní v týdnu
Počet lůžek: 12
Ubytování v útulných jedno, dvou a třílůžkových pokojích, vybavených polohovacími postelemi.


Cíle a poslání

Poslání služby: Sociální odlehčovací pobytová služba poskytuje krátko i dlouhodobé pobytové služby seniorům, u kterých se vyskytují poruchy paměti a ostatních kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba i jiné formy demencí), které významným způsobem zhoršují každodenní fungování seniora v domácnosti, výrazně snižují schopnost sebeobsluhy a možnost ponechání nemocného o samotě. Tyto situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Tato služba umožňuje takto nemocným seniorům předcházet sociální izolaci a je zaměřena na udržení dosud zachovaných dovedností a soběstačnosti.

Řádný průběh sociální služby je zaručen pracovními postupy stanovenými interními směrnicemi poskytovatele.

Cíle služby:

 • Rozvoj péče o seniory nemocné různými typy demence, kteří ztratili schopnost
  bezpečně se sami o sebe v průběhu dne postarat.
 • Udržování sociálních kontaktů.
 • Pomoc a podpora při sebeobsluze a udržení soběstačnosti tak, aby byl uživatel
  schopen pobývat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí v okruhu svých nejbližších a nedocházelo tak předčasně k institucionalizaci.
 • Podpořit pečující členy rodiny tak, aby osoba s onemocněním i nadále žila v rodině a zároveň tak byl umožněn důstojný život uživateli, pečující osobě i celé rodině.
 • Umožnit pečujícím osobám psychicky i fyzicky si odpočinout od péče o nemocného a načerpat nové síly a tím zlepšovat vztahy mezi nemocným a rodinou.

  Podmínky přijetí

  Doporučené věci k návštěvě
  Žádost o přijetí je ke stažení zde. Žádost můžete po dohodě sepsat i v našem centru.
  Ceník za poskytnuté služby.