Denní stacionář

Denní stacionář je určen pro klienty, kteří potřebují péči jen po dobu několika hodin během dne.

Nejčastěji je tato služba využívána klienty na několik dní v týdnu, nejsou však výjimkou ani pobyty na pouhé dvě či tři hodiny během dne. Pečující osoby si tak mají možnost v klidu zajít k lékaři, na nákup, či ke kadeřníkovi.

V létě 2015 proběhla rekonstrukce zázemí denního stacionáře, která zajišťuje vyšší komfort pro klienty. Tato rekonstrukce byla realizována za přispění HUF Středočeského kraje.

Pro klienty denního stacionáře je připraven individuální program uzpůsobený jejich zdravotnímu stavu a potřebám.

Denní stacionář pro seniory je otevřen každý den.

Hlavní provozní doba je Po – Pá 7-17h,
po dohodě individuálně, kdykoliv během dne, v sobotu i v neděli.

Počet míst: 20


Cíle a poslání

Poslání:
Sociální služba denního stacionáře poskytuje ambulantní péči seniorům, u kterých se vyskytují poruchy paměti a ostatních kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba i jiné formy demencí), které významným způsobem zhoršují každodenní fungování seniora v domácnosti, výrazně snižují schopnost sebeobsluhy a možnost ponechání nemocného o samotě. Tyto situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Tato služba umožňuje takto nemocným seniorům předcházet sociální izolaci a je zaměřena na udržení dosud zachovaných dovedností a soběstačnosti.

Cíle služby:

  •   Rozvoj péče o seniory nemocné různými typy demence, kteří ztratili schopnost bezpečně se sami o sebe v průběhu dne postarat.
  • Udržování sociálních kontaktů.
  • Pomoc a podpora při sebeobsluze a udržení soběstačnosti tak, aby byl uživatel schopen pobývat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí v okruhu svých nejbližších a nedocházelo tak předčasně k institucionalizaci.
  • Podpořit pečující členy rodiny tak, aby osoba s onemocněním i nadále žila v rodině a zároveň tak byl umožněn důstojný život uživateli, pečující osobě i celé rodině.

Podmínky přijetí

Doporučené věci k návštěvě
Žádost o přijetí je ke stažení zde. Žádost můžete po dohodě sepsat i v našem centru.
Ceník za poskytnuté služby